Resmi Tatil veya Dini Bayramda Çalışmak

tatilde-calismakÜlkemizde ulusal bayram ve genel tatil günleri ve dini bayramlardaki çalışmalarda işçinin çalıştırılması için özlük dosyasında bu tatillerde çalışacağına dair işçinin yazılı muvafakatinin bulunması gereklidir.

İşçinin özlük dosyasında muvafakati olması ve işçinin bu belirtilen tatillerde çalışması halinde çalıştığı tatil ücretleri çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücret şeklinde olduğu yasalarda belirtilmiştir.

İşçinin özlük dosyasında yazılı muvafakat yok ise işçi, bu resmi ve dini tatillerde çalışmak zorunda değildir.

İşveren, işçinin resmi ve dini tatillerde çalışmaması durumunda işçiyi işten çıkartamaz. Eğer işveren, bu sebeple işçinin iş akdine son vermiş ise işçinin tüm tazminat haklarını ödemek zorundadır.

İşçi, bu sebeple yapılan fesihlerde işverene, işe iade davası da açabilir. İşçi, dini bayram, ulusal tatil ve genel tatillerde çalışmasına rağmen işverenden herhangi bir ücret almamış ise dava yoluyla bu çalışma ücretlerini işverenden talep edebilir. İşveren, işçilerin bu ücreti işçiye ödediğini bordrolarda ispatlaması gerekmektedir. İşçinin bordrosunda tatil ücretleri ödendiğine ait herhangi bir rakam yok ise işçi bu tatillerde çalıştığını tanık yoluyla ispat edebilir. 

İşçi, resmi ve dini tatillerde çalışmasına rağmen işverenden herhangi bir ücret almıyor ise işçi, tek taraflı olarak iş akdini derhal feshedebilir. Bu tatillerdeki çalışma sonucu işçinin hakkını ödemeyen işveren, yasalara, iyiniyet ve ahlak kurallarına açıkça aykırı hareket sergilemiş olduğundan Mahkeme huzurunda işveren, işçi karşısında her zaman haksız duruma düşmektedir.

Ulusal bayram, genel tatil ve dini bayram günleri aşağıda belirtilmiştir.

Ulusal bayram günü ;
29 Ekimdir. Bu günde özel işyerlerinin kapanması zorunludur. İstisnalar yasalarda belirtilmiştir.
28 Ekim saat 13:00 da başlar toplam 1,5 gündür.

Resmi bayram günü ;
23 Nisan Ulusal Egemelik ve Çocuk Bayramı ; 1 gündür.
19 Mayıs Atatür’ü Anma ve Genlik Spor Bayramı; 1 gündür.
30 Ağustos Zafer Bayramı ;1 gündür.

Dini bayram günü ;
Ramazan Bayramı; Arife günü saat 13:00 da başlar 3,5 gündür
Kurban Bayramı;Arife günü saat 13:00 da başlar 4,5 gündür.

Genel tatil ;
Yılbaşı tatili 1 Ocak 1 gündür.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 gündür.

İşçinin çalışmış olduğu dini ve resmi bayram ve genel tatillerin ücretini hak ettiği tarihten itibaren 5 yıl içinde çalıştığı işverenden talep edebilir.

Yukarıdaki kurallara uymayan firmalara devlet artık ceza kesebilmektedir, ihbar etmek için info@kom.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya +90 312. 462 70 00 nolu telefonu arayıp iletebilirsiniz.