WordPress Kodları

Sizlere WordPress yapımında kullanabileceğiniz bazı tema kodları paylaşıyorum. Kodların arkasında bulunan Türkçe açıklamalara bakarak kodların kullanımı hakkında size büyük kolaylık sağlayacağına eminim, kolay gelsin.

<?php get_header(); ?> header.php dosyasını sayfaya çağırır.
<?php get_sidebar(); ?> sidebar.php dosyasını sayfaya çağırır.
<?php get_footer(); ?> footer.php dosyasını sayfaya çağırır.
<?php bloginfo( 'charset' ); ?> Karakter kodlaması belirleme.
<?php wp_head(); ?> Admin bar ve diğer fonksiyonların düzgün çalışabilmesi için olmazsa olmaz kod.
<?php bloginfo('template_directory'); ?> Tema dosyalarınızın olduğu dizin.
<?php language_attributes(); ?> Html sayfa dilinizi belirleme.
<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?> style.css dosyanızı bulur.
<?php bloginfo('url'); ?> Ana dizin url.
<?php wp_list_pages('title_li='); ?> Sayfaları listeler.
<?php wp_nav_menu(); ?> Özel menüyü listeler.
<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?> Makale gösterim döngüsünü başlatır.
<?php endif; ?> Başlatılan bu döngüyü kapatır.
<?php the_title(); ?> Makale başlığını yazdırır.
<?php the_permalink(); ?> Makale adresini yazdırır.
<?php the_content(); ?> Makale içeriğini yazdırır.
<?php the_excerpt(); ?> Makale özetini yazdırır.
<?php the_author() ?> Makale yazarını yazdırır.
<?php the_time('j F Y') ?> Makale zamanını yazdırır.
<?php comments_popup_link('Yorum Yok', '1 Yorum', '% Yorum'); ?> Makale yorumlarını yazdırır.
<?php the_category(', ') ?> Makale kategorisini yazdırır.
<?php the_tags( '', ', ', ''); ?> Makale etiketlerini yazdırır.
<?php if(function_exists('the_views')) {the_views();} ?> WP-PostViews eklentisi kurulduğunda okunma sayısını yazdırır.
<?php comments_template(); ?> Yorum temasını sayfaya ekler.